J.E. de Jong

Johan de Jong is universitair docent Continentale Filosofie aan de Universiteit Leiden.

Hij is daarnaast als postdoc verbonden aan het onderzoeksproject “Nietzsche – Experiment en Nihilisme” aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Boek verschenen

The Movement of Showing: Indirect Method, Critique and Responsibility in Derrida, Hegel, and Heidegger. Albany: SUNY Press, 2020.

In dit boek onderzoek ik waarom Derrida, Hegel en Heidegger - elk op hun eigen manier - hun denken beschrijven in termen van een “beweging” in plaats van als een presentatie van resultaten of conclusies. Ik onderzoek hoe zulke vormen van denken zinvol bekritiseerd kunnen worden, en betoog dat Derrida's ethiek begrepen moet worden als een “ethiek van medeplichtigheid.” Zie de website van SUNY voor meer info.


Nietzsche – Experiment en Nihilisme

In het onderzoeksproject “Nietzsche – Experiment en nihilisme” aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzoek ik als postdoc de relatie tussen Nietzsches unieke en uiteenlopende methoden en stijlen van denken enerzijds, en zijn wisselende ideeën over de taak van de filosoof in een nihilistische cultuur anderzijds. Kijk voor meer info op https://nietzsche-nihilisme.nl/.


CONTACT

dr. J.E. de Jong

Universiteit Leiden
P.J. Veth, kamer 2.22
Nonnensteeg 1-3
2311 VJ Leiden

E-mail:

j.e.de.jong @ phil punt leidenuniv punt nl

of

j.dejong @ ftr punt ru punt nl

Klik hier voor mijn pagina bij de Universiteit Leiden.