J.E. de Jong

Bio / cv

Ik ben universitair docent Continentale Filosofie aan de Universiteit Leiden. Na mijn BA en onderzoeks-MA in de filosofie te hebben afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde ik daar ook in 2015 (allen cum laude). Na te hebben gedoceerd aan de UvA tot 2016, was ik universitair docent Geschiedenis van de Moderne Filosofie en Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht, alvorens in 2019 naar Leiden te komen.

Ook ben ik als postdoc verbonden aan het onderzoeksproject Nietzsche – Experiment en Nihilisme aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (geleid door prof. dr. Paul van Tongeren en prof dr. Gert-Jan van der Heiden).

Onderwijs en onderzoek

In mijn onderwijs en onderzoek richt ik me op 19e- en 20e-eeuwse Continentale filosofie, wat voor mij ook altijd een dialoog betekent met de geschiedenis van de filosofie in bredere zin.

Eén van mijn blijvende interesses is in de vraag wat het betekent om te denken, in de dubbele zin van (1) wat denken is en hoe je dat goed doet (met welke methode, welke schrijfvorm, welke stijl, welke logica), waarbij ik in het bijzonder geïnteresseerd ben in denkvormen die afwijken van conventionele theorie; en (2) verschillende ideeën over waarom of waartoe we denken - of er een noodzaak, taak of verantwoordelijkheid is voor filosofie, en hoe die begrepen zou kunnen worden.