J.E. de Jong

Johan de Jong is universitair docent geschiedenis van de moderne filosofie aan de Universiteit Utrecht.

Hij geeft les bij het Departement Wijsbegeerte en bij Liberal Arts and Sciences, en is gespecialiseerd in 19e- en 20e-eeuwse continentale filosofie.

Daarvoor gaf hij les aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over Hegel, Heidegger en Derrida (The Movement of Thinking, cum laude). Momenteel bewerkt hij zijn dissertatie om als boek uit te geven en doet hij onderzoek naar onder andere Hegel, Heidegger en scepticisme. Hij is ook redacteur bij literair-filosofische uitgeverij Parrèsia.

Tijdens zijn BA en MA hield hij zich voornamelijk bezig met Kant, Hegel, fenomenologie en antieke filosofie (vooral Aristoteles en antiek scepticisme). Steeds meer geinteresseerd in de grenzen van theoretische kennis in brede zin, schreef hij zijn MA-scriptie over de ondefinieerbaarheid van zijn bij Kant en Heidegger (cum laude).

Tijdens zijn promotietraject was Johan docentpromovendus aan de UvA. Zijn dissertatie begon als een kritiek op het werk van Jacques Derrida vanuit de achtergrond van de klassieke Duitse filosofie, en werd uiteindelijk een meditatie op de vraag hoe kritiek überhaupt mogelijk is van een denken (bij Hegel, Heidegger en Derrida) waarvan de essentie gedacht is in termen van een beweging, weg of ontwikkeling in plaats van in termen van de erin vervatte resultaten, claims of conclusies.

In 2013 verbleef Johan een semester aan Vanderbilt University in Nashville, TN - waarvoor hij een €7.500 cultuurfondsbeurs ontving van het Prins Bernhard Cultuurfonds - en hij was een seminar leader tijdens het Collegium Phaenomenologicum in Città di Castello in 2016, na eerder al deelgenomen te hebben aan de edities van 2014 en 2015.