J.E. de Jong

Mijn specialisme is de postkantiaanse Europese filosofie, in het bijzonder Duits idealisme, fenomenologie, hermeneutiek en deconstructie. Ik ben vooral geïnteresseerd in de relatie tussen hedendaagse continentale filosofie en klassieke metafysica.

In mijn onderzoek richt ik me vooral op vragen over filosofische methode (systematiek, dialectiek); taal (stijl, literatuur, auteurschap) en de beperkingen van kennis (reflexiviteit, scepticisme, twijfel).

Verder ben ik breed geïnteresseerd in de geschiedenis van de filosofie, de geschiedenis van de metafysica, kritische theorie, ethiek en (de geschiedenis van) scepticisme.


PROJECTEN

“Een poging die andere vormen vereist”: Heideggers “Seynsgeschichtiche” werken

Heideggers Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) zijn vooral vanuit het oogpunt van filosofische methode en systematiek erg interessant: Heideggers project vereist daar een transformatie van de relatie tot taal, die de tekst zelf (en in de “Seynsgeschichtiche” werken die erop volgden) tracht te bewerkstelligen. De interpretatie van deze teksten staat nog in de kinderschoenen. Ik ben met name geïnteresseerd in de werkzaamheid van een tekst die zich zo expliciet distantieert van beleren, een positie innemen, of überhaupt zelfs maar verklaren. Ik let daarbij vooral op Heideggers ideeën van stemming in relatie tot het denken [Grundstimmung]; de noodzaak van filosofie uit een verborgen nood [Not en Notwendigkeit]; de concepties van Machenschaft en Erlebnis en de vraag van een “ander begin” van of voor het denken.


PROJECTEN

Hegel: “Verhältniss des Skeptizismus zur Philosophie”

Ik werk aan een Nederlandse vertaling van Hegels briljante vroege artikel over scepticisme, dat in 1802 verscheen in het Kritische Journal der Philosophie: ‘Verhältniss des Skeptizismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen, und Vergleichung des Neuesten mit dem Alten’.


PROJECTEN

WAARDEN VAN ONZEKERHEID: DE EEUWIGE TERUGKEER VAN HET SCEPTICISME

Het thema scepticisme heeft gedurende mijn studie steeds opnieuw de kop op gestoken - al in mijn eerste colleges over de geschiedenis van de filosofie; mijn MA-scriptie over de ondefinieerbaarheid van zijn; mijn dissertatie over de grenzen van reflectie en mijn kritische evaluatie van de bezwaren van zogenaamd “postmodern scepticisme” aan het adres van Jacques Derrida. Ik heb altijd het idee gehad dat scepticisme een filosofisch belang uitdrukt dat veel breder is dan dat van een kentheoretische positie alleen.

Het onderzoeksproject dat ik beoog gaat over de vruchtbaarheid van scepticisme. Hoewel epistemologische discussies vaak draaien om de vraag hoe de scepticus rationeel weerlegd kan worden, denk ik dat het bredere belang van scepsis zichtbaar wordt als we letten, in de woorden van Levinas, op de stelselmatige terugkeer van de scepticus ondanks z'n rationele weerlegging. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche en anderen hebben ingezien dat de scepticus een waarde en zelfs een waarheid vertegenwoordigt die van een andere orde is dan de waarheid die hij betwijfelt. Het belang van scepticism en de wezenlijke verwevenheid van scepsis en kennis kunnen onmogelijk begrepen worden wanneer de scepticus louter tegenstander is binnen een epistemologisch debat over rationele kennisrechtvaardiging.


PROJECTEN

The Movement of Thinking

Op dit moment bewerk ik mijn proefschrift om het in boekvorm uit te geven. Kijk hier voor meer daarover.